Гноты Саўтон Святога Нектарыя 470 с

-10% выключана

14,85 

The Gnothi Sauton of Saint Nektarios 470 pp. Тэксты самапазнання ад вялікага сучаснага святога нашай Царквы, упершыню ў пачатковай школе.

6 у наяўнасці

апісанне

Гноты Саўтон Святога Нектарыя 470 с

Тэксты самасвядомасці ад вялікага сучаснага святога нашага Касцёла, упершыню ў пачатковай школе.

Ο Святы Нектарый, прытрымліваючыся традыцыі в прыязны Айцы нашага Касцёла, глыбока прадстаўляе ўсе аспекты чалавечай душы, энергічна апісваючы страсці і цноты, якія знаходзяцца ў яе глыбіні.

Змест

Α
ПРА ВЕРУ
1. Аб Божай веры ў Хрыста 35
2. Пра веру ў Хрыста як Божы дар 36
3. Аб сувязі паміж верай і ведамі
і што вера папярэднічае ведам 38
4. Пра бяспеку, якая паходзіць ад веры, і інфармацыю, якую вернікі чэрпаюць з яе, пра тое, што не ўспрымаецца пачуццямі 41
5. Аб неабходнасці ўчынкаў, гэта значыць аб жывой веры 43
6. Аб характарыстыках сапраўднай веры 45
7. Аб пазнанні Бога праз веру 46
8. Пра сілу і моц веры ў Хрыста 48
9. Вобраз таго, хто верыць у Хрыста 51
10. Вобраз нявернага 54
11. Выява нявернасці 59
12. Вобраз таго, хто ведае Бога і выконвае Яго волю 61
13. Вобраз таго, хто не ведае Бога і не выконвае Яго волі 65
14. Абраз багатага ў Богу 66
15. Вобраз таго, хто не багацее ў Богу, г.зн. вобраз матэрыяліста 69
16. Няверны ў грамадстве 73
17. Вобраз духоўнага чалавека 78
18. Умоўна 79
19. Даследаванне блюзнерства 82
20. Пра пабожнасць і вобраз набожных 88
21. Аб непавазе і непачцівым 91
22. АБ СТРАХУ БОЖЫМ 93

Β
ПРА НАДЗЕЮ
1. Вобраз надзеі 97
2. Вобраз таго, хто спадзяецца на Бога 101
3. Вобраз роспачы 104
4. Вобраз роспачы 107
5. Аб малітве 110
6. Аб цярпенні 115
7. Аб багацці пабожных 117
8. АБ ДАБАТАХ, ЯКІЯ ПРЫХОДЗЯЦЬ АД СКУТКУ 117

Γ
ПРА КАХАННЕ
1. Пра Божую любоў 121
2. Пра Божую любоў 124
3. Пра любоў да Бога, пра тое, што гэта боская ідыёма і што з яе вынікаюць усе добрыя рэчы 127
4. Вызнанне верніка 133
5. Пра забабоны і забабоны 134
6. Аб бляску 135

ЧАСТКА Б
ЭТЫЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ

Δ
ПРА МАРАЛЬНЫ ЗАКОН
1. Што маральны закон з’яўляецца прыроджаным, што ён вядзе да дасканаласці і з’яўляецца найвялікшым дабром 139
2. Аб маральным жыцці чалавека і аб тым, што чалавек па сваёй прыродзе з'яўляецца маральнай істотай 141
3. Пра чалавека, які па сваёй прыродзе істота маральная, а па прыродзе рэлігійная 145
4. Пра маральнае жыццё паводле Хрыста 149
5. Пра чалавека, які быў створаны ў сілу маральна свабоднай істоты і што ён павінен стаць актыўна маральна свабодным 151
6. Пра атрыбуцыю чалавечых дзеянняў як маральна свабоднага існавання 156
7. Пра аўтаномію і маральную свабоду 157
8. Аб сапраўднай маральнай свабодзе і аб павярхоўнай ці фальшывай свабодзе 159
9. Персанажы маральна вольнага і маральна раба 166
10. Аб маральнай фармуючай сіле маральнай свабоды 171
11. Аб маральнай свабодзе, якая развіваецца з атаясамленнем асабістай волі
па боскай волі 173
12. Аб недатыкальнасці самаулады 176
13. Як мы можам заставацца маральна свабоднымі 183
14. Як мы ідзём за Хрыстом Збаўцам 185
15. Характар ​​і абяцанне хрысціянства 191
16. Пра грэх 194
17. У чым прычына, чаму мы грашым 200
18. Таму што чалавек, створаны на вобраз Божы, стаў добрым і ад прыроды прагне дабра 201
19. Што памылка адбылася з-за нядбайнасці 204
20. Аб пакаянні 208
21. Аб падпарадкаванні законам 210
22. Па дысцыпліне 211
23. Пра непадпарадкаванне 212
24. Аб свядомасці 213
25. Пра свядомасць душы 214
26. На сумленні чалавека, які не падпарадкоўваецца маральнаму закону 216
27. На злым сумленні 217
28. Аб напаўненні сэрца 218

ДАСЛЕДАВАННІ І ІЛЮСТРАЦЫІ
ПРА СПРАВЯДЛІВАСЦЬ І ПРАЎДУ
А. ПРА СПРАВЯДЛІВАСЦЬ
1. Аб справядлівасці 223
2. Вобраз праведніка 226
3. Вобраз несправядлівасці 228
4. Вобраз крыўдзіцеля 230
5. Характар ​​крыўдзіцеля (паводле Сафіі Саламонтас, гл. b ) 232
6. Пра сквапнасць і вобраз прагнага 234
7. Аб крадзяжы і разбоі і аб злодзеі і разбоі 236
Б. ПРА ПРАЎДУ
1. Пра праўду 237
2. Вобраз сапраўднага чалавека 239
3. Аб хлусні 241
4. Выява ляжачага чалавека 242
5. Наконт варажбы 244
6. Пра падманлівага чалавека 245
7. Аб крытыцы 246
8. Пра распусту 248
9. Пра каталалію і каталала 248
10. Аб паклёпе і паклёпніку 249

Ε
МАРАЛЬНЫЯ ЦНОТНАСЦІ ПАЗНАННЯ
1. Аб мудрасці 251
2. Вобраз разважання 253
3. Вобраз мудрага 254
4. Вобраз дурня 255
5. Аб умеранасці 258
6. Пра пакору 259
7. а. На цвярозасць 261
б. Аб велічы і вобразе велічы 262
8. Пра прыкметы і прыметы 263
9. Аб сыпным тыфе і сыпным тыфе 264
10. Пра гонар і ганарлівых 265
11. Пра высакароднасць і высакароднасць 267
12. Аб фанабэрыі 268
13. Аб пустэчы 268
14. Аб паказаннях 270
15. Аб велікадушнасці і велікадушнасці 271
16. Аб непрыстойнасці і непрыстойнасці 272
17. Аб периавтологии 273
18. На хітрасць 274
19. АБ ХРЫСЦІЯНСКАЙ ПРОСТАСТЫ 275

ΣΤ
МАРАЛЬНЫЯ ЦНОТНАСЦІ МЕМАРЫЯЛУ, ГЭТА БЫЦЬ СЬВЯДОМЫЯ І ЭМОЦЫЙНЫЯ
А. ПАРЛАМЕНЦКІЯ ЦНОТНАСЦІ
1. Аб хрысціянскай высакароднасці, гэта значыць аб евангельскай маральнай дасканаласці 277
2. Вобраз шляхціца 279г
3. Аб доблесці 281
4. Вобраз маральнай мужнасці 282
5. Аб маральнай баязлівасці 284
6. Аб мужнасці і дзёрзкасці 286
7. Пра баязлівасць 286
8. Аб смеласці, смеласці і смеласці 287
9. Аб акацыі 288
10. Вобраз нягодніка 289
11. Вобраз добрага чалавека 290
12. Вобраз паганага чалавека 291
13. Пра гнеў 294
14. Вобраз злоснага, раздражнёнага і злоснага чалавека 296
15. Аб самаадрачэнні 297
16. Аб добрасумленнасці 299
17. На добрую славу 301
18. Аб амбіцыях і амбіцыях 303
19. Аб марнасці і марнасці 304
20. Пра запал і эмоцыі 306
21. Пра carteria 307
22. Пра нецярплівасць 307
23. Пра варожасць і ворага 308
24. Пра зайздрасць 309
25. Вобраз зайздросніка 311г
26. Пра нянавісць 312
27. а. Персанаж ненавісніка 313
б. Аб амнезіі і амнезіі 314
28. На крыўду 315
29. Вобраз крыўды 315
30. Пра помсту 317
31. Аб паклёпе і паклёпе 318
32. Пра сварку і сварку 319
33. Аб руплівасці дабра 320
34. Пра свядомага рупліўца 321
35. Персанаж Несвядомага Зілота 322
36. Пра злую руплівасць і характар ​​чалавека, які мае злую руплівасць 323
B. ЦНОТНАСЦІ ЭМАЦЫЙНАГА
1. Аб радасці ў Пану 325
2. Пра радасць як плод Духа Святога 327
3. Аб цноце 328
4. Вобраз хрысціянскай цноты 330
5. Выява хрысціяніна, завершанага ў цноце 333
6. Вобраз дабрадзейнай 337г
7. Пра сяброўства 339
8. Фота сябра 341
9. Пра несумленнага сябра 343
10. Пра хлуслівага, злоснага і вычварнага сябра 344
11. Аб ліслівасці 345
12. Пра каханне 347
13. Аб літасці 349
14. Аб дабрачыннасці 349
15. Абраз міласэрнага 353
16. Вобраз бязлітаснага 355г
17. Пра баскскую і баскскую мовы 358
18. Аб удзячнасці і падзяцы 360
19. Аб няўдзячнасці і няўдзячнасці 361
20. Пра міласэрнасць і міласэрных 363
21. Аб літасці 364
22. Пра міратворца 366
23. Пра мір Божы 368
24. Пра шматпакутнасць 370
25. Аб лагоднасці 372
26. Аб несправядлівасці 373
27. Аб скупасці 374
28. Вобраз скнары 375г
29. Аб самаакупнасці 378
30. Аб землеўладанні і беззямеллі 380
31. Аб самалюбстве 380
32. Аб сумнеўнасці 382
33. Аб эўтаназіі 383
34. Аб сціпласці 384
35. Пра псеўдасціпласць 385
36. Аб крывадушнасці 387
37. Аб дабрачыннасці 388

Z
МАРАЛЬНЫЯ ЦНОТНАСЦІ ЖАДАНЫХ
1. Аб умеранасці 391
2. Аб разумнасці 394
3. На ўвагу 397
4. Аб неасцярожнасці 399
5. На бясплоднай цішыні 400
6. Пра духоўныя практыкаванні 402
7. Аб нядбайнасці 403
8. Узяць пад варту 405
9. Пра лад паводле Бога 406
10. У адзіночным стане 408
11. Пра пост 409
12. Аб святасці 413
13. Аб духоўным ап'яненні 415
14. Пра п'янства 416
15. Аб добрай і шкоднай звычцы 418
16. Пра гарачае і ірацыянальнае жаданне 420
17. На слыху 422
18. Пра праміскуітэт 423
19. Пра распусту і распусту 424
20. Аб маўчанні 425
21. Аб аргалогіі 427
22. Пра глассалгію 428
23. Пра падлеткавы і юнацкі ўзрост 428
24. Пра эўтрапелас 429
25. Пра смех 430
26. Пра труфелі і труфелі 431
27. Пра духоўны боль 432

ДЫСЕРТАЦЫЯ Ў ФОРМЕ ЛІСТА
У ЕЎЗЕБІЯНСКІ МЮНХЕН 433

ВЫМЯРЭННЕ 459
АБ'ЯВА 469

Пазнанне святога нектарыя pdf

Кнігі святога нектарыя pdf

Пазнай сябе за дзевяць урокаў

Ведай сваю кнігу

ведаць свае словы

Багародзіца святога Нектарыя

Веды ў ім

чалавечай душы шляхам апісання

ВЕДАННЕ САМАПАЗНАВАЛЬНЫХ ТЭКСТАЎ

Айцы-філакалісты Касцёла

Пазнай сябе Тэксты самасвядомасці

Святы Нектарый Пентапальскі Перы

Новы Запавет з расшытым золатам аксамітам

Свяціцель Нектарый Пентапальскі

Тэксты пра самасвядомасць з вял

вялікім сучасным св

Нектарыя па традыцыі

Пазнай сябе без перакладу

Дадатковая інфармацыя

Вага 1 кг
памеры 21 × 14 × 2 см

Кампанія

АФОНСКІЯ ВЫДАННІ

АФОНСКІЯ ВЫДАННІ
Веды Саўтона

Гноты Саўтон Святога Нектарыя 470 с

14,85 

6 у наяўнасці